Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.mifacareers.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mifa Aluminium B.V. (ook niet via een eigen netwerk).
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.mifacareers.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid van een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mifacareers.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.mifacareers.com te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Mifa Aluminium BV

Rijnaakkade 6
5928 PT Venlo
Tel: +31 (0)77 – 389 88 88
Fax: +31 (0)77 – 389 89 89
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I've only just turned 26 and I'm allowed to supervise a team of eighteen people. Where else can you get such an opportunity?

Rick Voorter
Head of Shipping

What's kept me going here for 20 years are the challenges and opportunities that you get within the company.

Paul Jansen
CNC

Mifa offers a dynamic environment. The most important skill in order to work here is flexibility.

Rick Gellen
Sales Office / MG Wheels

Making a beautiful product together with my colleagues, teamwork, and living up to a challenge - That is what Mifa means to me.

Theo Jansen
Die corrector

You get plenty of opportunities at Mifa to develop your skills further, even if you're aged over 50.

Frank Snijkers
Measurer-Stretcher, Extrusion

At Mifa I get the opportunity and freedom to use my capabilities and to learn new things.

Hassan Beksad
Sawing and Brushing foreman

It's important that you're not a lone wolf, but are able to work as a team. Together with my colleagues I can tackle everything.

Anita Winters
Shipping

Made in Venlo (NL)