Ga naar de inhoud

Mifa verzamelt persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle services en diensten die door Mifa worden aangeboden en waarmee persoonsgegevens verzameld worden. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en met welk doel. Daarnaast zijn hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten te vinden.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Bekijk ook onze cookieverklaring.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mifa Aluminium B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12015399, gevestigd aan de Rijnaakkade 6 te Venlo, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)77 389 88 88 en per mail op [email protected].

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Mifa verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en);
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact en het beantwoorden van vragen die u heeft gesteld, bijvoorbeeld via de website;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Mifa verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven, tonen en sturen van informatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Mifa websites en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;
  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op uw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
  • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om het bezoekgedrag te analyseren en verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Hierbij wordt verwezen naar het cookiebeleid.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, u informeren over onze diensten en activiteiten.

Als u een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Type gegevens Bewaartermijn
Contact- en whitepaper formulieren op de website Max. 3 jaar
Nieuwsbrief aanmeldingen Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
Onderzoek, bijvoorbeeld deelname aan klanttevredenheidsonderzoek Max. 3 jaar – Hoe zit het hier met het klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. het AS9100 certificaat?
Persoonsgegevens bij aangaan overeenkomst Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)
Persoonsgegevens bij sollicitatie Max. 1 maand

 

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten, waaronder: Inzage, Rectificatie, Vergetelheid, Beperkingen, Bezwaar, Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u als betrokkene het recht op het indienen van een klacht inzake verwerking van de persoonsgegevens bij de autoriteit persoonsgegevens en/of rechter.

Iedere betrokkene kan een verzoek indienen om:

 1. een kopie van de gegevens te ontvangen;
 2. de gegevens te corrigeren;
 3. de persoonsgegevens die Mifa heeft opgeslagen te verwijderen;
 4. de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
 5. bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens;
 6. rechten met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens (d.w.z. het overdragen van persoonsgegevens) uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, waaronder de AVG.

Voor het uitoefenen van een van deze rechten kan betrokkene een e-mail sturen naar Mifa op het volgende adres: [email protected]

Wanneer betrokkene woonachtig is in de Europese Unie kan betrokkene een klacht indienen of zijn/haar zorgen uiten bij zijn/haar lokale autoriteit gegevensbescherming over de manier waarop Mifa zijn/haar persoonsgegevens gebruikt of verwerkt.

 

Analytics

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Mifa als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door Mifa nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu. De door Mifa verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om het te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

 

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Social media

Facebook, Twitter, YouTube en Google plaatsen cookies, zodat ze u herkennen wanneer u bent ingelogd. Dit werkt door middel van stukjes code (scripts) die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Deze scripts plaatsen soms ook cookies (wij hebben hier geen invloed op). 

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook, de privacyverklaring van Twitter, de privacyverklaring van YouTube en de privacyverklaring van Google+. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijgt u als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we u nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

 

Facebook Conversie pixel

Onze website(s) maken gebruik van de Facebook Conversie Pixel van Facebook, Inc. (“Facebook”). Met deze tool kunnen we de acties volgen van gebruikers die onze site(s) bezoeken door op onze advertenties in Facebook te klikken, zodat we informatie over onze Facebook-advertenties kunnen verzamelen. Gegevens die door de Conversion Tracking Pixel worden verzameld, zijn anoniem, wat betekent dat we geen toegang hebben tot de persoonlijke identificatie-informatie van de gebruikers die worden gevolgd. Verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook, die de gegevens kunnen koppelen aan uw account en de gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden. U kunt op elk gewenst moment uw browseropties wijzigen om te stoppen met het accepteren van cookies van de Facebook Conversion Tracking Pixel. Meer informatie over hoe Facebook uw gegevens beschermt kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook.

U kunt ervoor kiezen om gerichte informatie te zien door uw instellingen voor Facebook-advertenties bij te werken. U kunt zich afmelden voor behavioral advertising van Facebook en andere bedrijven via de Digital Advertising Alliance (DAA) opt-outtool.

 

Sharpspring

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, interactie heeft op onze website of op een link klikt die de gebruiker naar onze website leidt, biedt de browser van de gebruiker automatisch bepaalde informatie over het apparaat van de gebruiker (computer, tablet, smartphone) en de activiteiten van de gebruiker. Dit omvat:

 • Voorkeuren en instellingen: tijdzone, taal en tekengrootte.
 • Identifiers: IP-adres
 • Technische informatie: type apparaat, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant van het apparaat, browserinformatie (type, versie), schermresolutie.
 • Geografische informatie: geografische locatie afgeleid van het IP-adres.

We verzamelen deze gegevens voor marketingdoeleinden. Totdat de gebruiker een ‘lead’ wordt, kunnen deze gegevens niet aan een specifiek persoon worden gekoppeld.

 

Lead Gegevens

Wanneer een bezoeker een ‘lead’ wordt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een whitepaper of het invullen van een contactformulier, zullen wij de aan ons verstrekte informatie verzamelen via het formulier dat is gebruikt. De informatie wordt rechtstreeks en vrijwillig door het individu verstrekt. Afhankelijk van de omstandigheden kan de informatie omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • Naam van het bedrijf
 • E-mailadres
 • Straatadres, stad, staat, provincie en/of land
 • Telefoonnummer
 • Website URL
 • Social Media profielen

 

Informatie van derden

SharpSpring verzamelt ook informatie van derden, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze informatie is openbaar gemaakt door de gebruiker van het social media profiel. Dergelijke informatie kan door SharpSpring gebruikt worden om profielen van leads aan te vullen. SharpSpring verkrijgt deze gegevens van de gebruikers met de garantie dat de gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen en delen van deze gegevens of de gegevens zijn beschikbaar in openbare registers waarvan het toegestaan is om deze te verzamelen.

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook, de privacyverklaring van Twitter, de privacyverklaring van YouTube en de privacyverklaring van Google+. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Social Media

U kunt de toestemming die je aan SharpSpring hebt verleend, bewerken of verwijderen om informatie uit uw verbonden social media-accounts te gebruiken met behulp van de privacy-instellingen op uw sociale media-account. Raadpleeg de volgende instructies over het wijzigen of verwijderen van externe toegang op elk platform:

Twitter: https://help.twitter.com/en/managing-your-account/connect-or-revoke-access-to-third-party-apps

Facebook: https://www.facebook.com/help/262314300536014/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/remove-third-party-apps-connected-your-linkedin-hector-rodriguez

 

Nieuwsbrief: SharpSpring

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren en inspireren. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Ter ondersteuning van de verspreiding van onze nieuwsbrief en bijbehorende uitingen, maken we gebruik van SharpSpring. SharpSpring bewaart persoonsgegevens in back-ups gedurende zeven dagen. Data kan opgeslagen staan buiten de EU, maar SharpSpring voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.

 

CRM systeem: Lotus Notes

In ons CRM systeem Lotus Notes bewaren wij persoonsgegevens van onze klanten ter ondersteuning van onze dienstverlening en gegevens van geïnteresseerden ten behoeve van onze marktbewerking.

 

Customer Service

Chatra

Onze site maakt gebruik van Chatra, een live chatsoftware die wordt aangeboden door Roger Wilco LLC. (“Chatra”), om real-time één-op-één live ondersteuning te bieden aan klanten en bezoekers. Wanneer bezoekers contact met ons opnemen via Chatra, kunnen ze optioneel hun naam en / of e-mailadres opgeven om correspondentie via e-mail voort te zetten. Meer informatie over hoe Chatra uw gegevens beschermt vindt u in het Privacybeleid van Chatra.

 

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de